SISBON

Več informacij
  1. SISBON

 

SISBON je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o boniteti fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih v zvezi s sklepanjem kreditnih poslov s fizičnimi osebami in vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti fizičnih oseb.
V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Član sistema lahko dostopa do podatkov v sistemu izmenjave informacij in uporablja te podatke izključno za namen: sklepanja novega posla s komitentom, izterjave zapadlih obveznosti, reklamacije  komitenta, ažuriranja podatkov komitenta, spremembe podatkov za posle/matičnih podatkov komitenta, revizije.


V primeru financiranja pravne osebe s poroštvom fizične osebe, se tudi za to fizično osebo izvede vpogled v SISBON. 
Pomoč strankam

080 80 48

Po dogovoru je svetovanje na voljo tudi zunaj poslovnega časa.

Pon. − pet.: 8. − 16. ure

Povratni klic

Z veseljem vam vrnemo klic, da osebno odgovorimo na vaša vprašanja.

Določite termin za povratni klic

Vaše mnenje šteje

Zadovoljstvo naših komitentov je naš cilj. Prosimo, sporočite nam svoje želje in predloge.

Pišite nam