Namensko premijsko varčevanje

Namensko premijsko varčevanje je oblika dolgoročnega varčevanja, ki varčevalcu omogoča varno in donosno naložbo denarja.

 1. Varčevalno pogodbo lahko sklenejo komitenti banke; varčevanje je mogoče v domači valuti. 
 2. Doba varčevanja je od 3 do 10 let; najnižji redni mesečni znesek nakazila znaša EUR 20.
 3. Dodatni pologi so možni v poljubni višini; redna mesečna nakazila v varčevalnem letu so pogoj za letni pripis premije.
 4. Višina premije je odvisna od vrste transakcijskega računa in izbranega mesečnega zneska varčevanja.
 5. Najkasneje leto dni po preteku varčevanja lahko upravičenec najame namenski kredit pod ugodnimi pogoji.
 6. Upravičenec lahko zaradi najema namenskega kredita kadar koli brez stroškov odstopi od varčevalne pogodbe.
 7. Varčevalec lahko na upravičenca prenese pravico do najema namenskega kredita pod ugodnimi pogoji.
 8. Varen način varčevanja, ker so naložena sredstva del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi.

 

 1. varen način varčevanja, ker so denarna sredstva del sistema zajamčenih vlog,
 2. minimalni obvezni pologi in neomejena dodatna vplačila za doseganje višje obrestne mere,
 3. donosno varčevanje in zajamčeno ugodni pogoji najema namenskega kredita (nižje obresti),
 4. znižanje obrestne mere namenskega kredita se ne izključuje z ugodnostmi, do katerih je upravičen kreditojemalec iz drugih komercialnih akcij;
 5. možnost prenosa pravice do ugodnega kredita z varčevalca na upravičenca kadar koli v varčevalnem obdobju,
 6. kombinacija spremenljive osnovne obrestne mere in fiksnega dodatka k osnovni obrestni meri ter premije zagotavlja v celotnem varčevalnem obdobju visoko in stabilno obrestno mero; dodatna nakazila in podatki o stanju varčevanja na straneh spletne banke.

 

 1. Obrestna mera je sestavljena obrestna mera ter je seštevek osnovne obrestne mere in dodatnih obresti, ki so odvisne od pogodbenega obdobja in vsakokratnega letnega zneska varčevanj.
 2. Aktualna osnovna obrestna mera in dodatne obresti so razvidne iz "Sklepa o obrestnih merah" za varčevanje, ki je dostopen na spletni strani banke in v poslovalnicah banke.
 3. Letna premija je dodatna nagrada za varčevalce, ki redno nakazujejo mesečne obroke varčevanja. Višina premije je odvisna od vrste transakcijskega računa varčevalca in višine mesečnega zneska varčevanja.
 1. Razmejitev obresti

  V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06) morajo davčni rezidenti, katerih skupni znesek obresti vezanih denarnih sredstev in varčevanj presega 1.000 EUR, vsakega 28. februarja tekočega leta za preteklo leto vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti, in to na obrazcu Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v preteklem letu.

  V primeru sklenitve pogodbe o varčevanju ali vezavi sredstev za obdobje, ki je daljše od enega leta, lahko varčevalec skladno z davčno zakonodajo uveljavlja 84. člen Zakona o dohodnini. To pomeni, da bo banka o obrestih, ki bodo obračunane v vsakem davčnem letu, davčni upravi poročala, kot da so te izplačane.

  Varčevalec, ki se za uveljavitev 84. člena Zakona o dohodnini ne odloči ob sklenitvi pogodbe, ima skladno z zakonskimi določili možnost željo o uveljavitvi tega člena banki sporočiti najpozneje do konca koledarskega leta, v katerem je bila pogodba o dolgoročni vezavi oziroma varčevanju sklenjena. Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah ter dodatne informacije so vam na voljo na spletni strani DURS.

   

 

 

 1. veljaven osebni dokument (potni list, osebna izkaznica) in davčna številka,
 2. odprt paketni transakcijski račun Premium Plus, Premium ali Klasik ali BKS osnovni račun.Pomoč strankam

080 80 48

Po dogovoru je svetovanje na voljo tudi zunaj poslovnega časa.

Pon. − pet.: 8. − 16. ure

Povratni klic

Z veseljem vam vrnemo klic, da osebno odgovorimo na vaša vprašanja.

Določite termin za povratni klic

Vaše mnenje šteje

Zadovoljstvo naših komitentov je naš cilj. Prosimo, sporočite nam svoje želje in predloge.

Pišite nam