Varčevalni račun Plus s hranilno knjižico

Varčevalni račun s hranilno knjižico je oblika varnega in preprostega varčevanja s poljubnimi pologi in višjo obrestno mero.

 1. pogodbo o varčevalnem računu lahko sklenejo komitenti in nekomitenti banke,
 2. varčevanje je mogoče v domači valuti,
 3. na varčevalni račun se lahko stekajo sredstva drugih računov pri banki,
 4. vsak posamezni polog mora ležati najmanj 15 dni, nato vam je denar neomejeno na voljo,
 5. varen način varčevanja, ker so naložena sredstva del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi.

 

 1. varen način varčevanja, ker so sredstva del sistema zajamčenih vlog;
 2. imetnik transakcijskega računa lahko posluje na varčevalnem računu tudi prek spletne banke BKS Bank Net. Nevpisani promet se v celoti ažurira, ko imetnik računa pride na bančno okence;
 3. podatki o stanju varčevanja so na voljo na straneh spletne banke BKS Bank Net.

 

 1. aktualna osnovna obrestna mera za določeno valuto je razvidna iz »Sklepa o obrestnih merah« za varčevanje, ki je dostopen na spletni strani banke in v poslovalnicah banke;
 2. višina obrestne mere je odvisna od dnevnih stanj za minulo leto, ker se glede na višino minimalnih dnevnih stanj obračunajo poleg osnovnih obresti še dodatne obresti;
 3. dodatne obresti (bonus) so odvisne od višine dnevnega stanja sredstev.
 • Razmejitev obresti

  V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06) morajo davčni rezidenti, katerih skupni znesek obresti vezanih denarnih sredstev in varčevanj presega 1.000 EUR, vsakega 28. februarja tekočega leta za preteklo leto vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti, in to na obrazcu Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v preteklem letu.

  V primeru sklenitve pogodbe o varčevanju ali vezavi sredstev za obdobje, ki je daljše od enega leta, lahko varčevalec skladno z davčno zakonodajo uveljavlja 84. člen Zakona o dohodnini. To pomeni, da bo banka o obrestih, ki bodo obračunane v vsakem davčnem letu, davčni upravi poročala, kot da so te izplačane.

  Varčevalec, ki se za uveljavitev 84. člena Zakona o dohodnini ne odloči ob sklenitvi pogodbe, ima skladno z zakonskimi določili možnost željo o uveljavitvi tega člena banki sporočiti najpozneje do konca koledarskega leta, v katerem je bila pogodba o dolgoročni vezavi oziroma varčevanju sklenjena. Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah ter dodatne informacije so vam na voljo na spletni strani DURS.

 1. veljaven osebni dokument (potni list, osebna izkaznica) in davčna številka,
 2. minimalni znesek prvega pologa je EUR 100.
 • Vloga za odprtje in vodenje varčevalnega računa
 • Pooblastilo za poslovanje na varčevalnem računu
 • Tarifa
 • Obrestne mere
Pomoč strankam

080 80 48

Po dogovoru je svetovanje na voljo tudi zunaj poslovnega časa.

Pon. − pet.: 8. − 16. ure

Povratni klic

Z veseljem vam vrnemo klic, da osebno odgovorimo na vaša vprašanja.

Določite termin za povratni klic

Vaše mnenje šteje

Zadovoljstvo naših komitentov je naš cilj. Prosimo, sporočite nam svoje želje in predloge.

Pišite nam