Vezane vloge − depoziti

Vezana vloga je varna in zanesljiva naložba sredstev, ki jih za določen čas ne potrebujete.

 1. pogodbo o vezavi sredstev lahko sklenejo komitenti banke, nekomitenti pa morajo imeti vsaj BKS-Depozitni račun;
 2. vezava je mogoča v domači valuti,
 3. za celotno obdobje vezave velja nespremenljiva nominalna obrestna mera,
 4. mogoča so mesečna izplačila obresti ali enkratno izplačilo ob poteku pogodbe skupaj z glavnico,
 5. enkratno vplačilo, dodatni pologi niso možni,
 6. varen način varčevanja, ker so naložena sredstva del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi.

 

 

 

 

 

 1. varen način varčevanja, ker so sredstva del sistema zajamčenih vlog,
 2. podatki o stanju varčevanja so na voljo na straneh spletne banke BKS Bank Net.

 

 1. višina obrestne mere je odvisna od ročnosti vezave, zneska, valute in obsega poslovanja z banko;
 2. aktualna osnovna obrestna mera za določeno valuto in ročnost vezave sta vidni iz “Sklepa o obrestnih merah“ za varčevanje, ki je dostopen na spletni strani banke in v poslovalnicah banke;
 3. dodatne obresti (bonus) so odvisne od zneska in ročnosti vezave sredstev.
 • Razmejitev obresti

  V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06) morajo davčni rezidenti, katerih skupni znesek obresti vezanih denarnih sredstev in varčevanj presega 1.000 EUR, vsakega 28. februarja tekočega leta za preteklo leto vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti, in to na obrazcu Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v preteklem letu.

  V primeru sklenitve pogodbe o varčevanju ali vezavi sredstev za obdobje, ki je daljše od enega leta, lahko varčevalec skladno z davčno zakonodajo uveljavlja 84. člen Zakona o dohodnini. To pomeni, da bo banka o obrestih, ki bodo obračunane v vsakem davčnem letu, davčni upravi poročala, kot da so te izplačane.

  Varčevalec, ki se za uveljavitev 84. člena Zakona o dohodnini ne odloči ob sklenitvi pogodbe, ima skladno z zakonskimi določili možnost željo o uveljavitvi tega člena banki sporočiti najpozneje do konca koledarskega leta, v katerem je bila pogodba o dolgoročni vezavi oziroma varčevanju sklenjena. Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah ter dodatne informacije so vam na voljo na spletni strani DURS.

 

 1. veljaven osebni dokument (potni list, osebna izkaznica) in davčna številka,
 2. transakcijski račun pri banki,
 3. minimalni znesek vezave EUR 1.000.

 

Dodatni pogoji: 

 1. tuje fizične osebe: slovenska davčna številka (v izrednih primerih tudi tuja davčna številka).
 • Tarifa
 • Obrestne mere
 • Seznam telefonskih številk, ki se snemajo
Pomoč strankam

080 80 48

Po dogovoru je svetovanje na voljo tudi zunaj poslovnega časa.

Pon. − pet.: 8. − 16. ure

Povratni klic

Z veseljem vam vrnemo klic, da osebno odgovorimo na vaša vprašanja.

Določite termin za povratni klic

Vaše mnenje šteje

Zadovoljstvo naših komitentov je naš cilj. Prosimo, sporočite nam svoje želje in predloge.

Pišite nam