Upravljanje premoženja

 1. Upravljanje premoženja opravljajo visoko izobraženi in izkušeni finančni strokovnjaki, ki na podlagi obširnih analiz v vašem imenu in za vaš račun vlagajo vaša sredstva v finančne instrumente doma in v tujini z namenom zagotavljanja optimalnega razmerja med tveganjem, donosom in likvidnostjo vaših naložb glede na izbrano naložbeno strategijo.
 1. Prilagajamo se vašim naložbenim ciljem in nagnjenosti k tveganju ter zagotavljamo potrebno razpršenost naložb z izbiro ustrezne naložbene politike.
 2. Upravljavec premoženja vam je glede vaših finančnih skrbi vedno na voljo.
 3. Je jasno in pregledno, saj vam spletna banka BKS Bank Net 24 ur na dan omogoča vpogled v vaš naložbeni portfelj.
 4. Mesečno prejmete pregled dogajanja na domačem kapitalskem trgu in na tujih kapitalskih trgih.
 5. Nizki stroški in provizije.
 6. Napoved za odmero davka od kapitalskih dobičkov vam pripravimo v BKS Bank.
 • Značilnosti uspešnega upravljanja premoženja

  1. Pred izbiro vaše naložbene strategije skupaj pregledamo vaš vlagateljski profil in vam na podlagi vaših preteklih izkušenj, znanj, finančnega premoženja, zmožnosti, ciljev in pričakovanj pomagamo pri izbiri najprimernejše naložbene politike.
  2. Najnižja začetna vrednost portfelja, ki jo sprejmemo v upravljanje premoženja, znaša 30.000 EUR.
 • Vrste naložbenih politik

  Za lažjo izbiro smo pripravili pet vrst naložbenih politik. Glede na zastavljen model naložbene politike upravljavec premoženja investira denarna sredstva, pri čemer želi doseči čim višje pričakovane donosnosti glede na dopustno tveganje.
 

Z zadovoljstvom vam predstavljamo lepe rezultate, ki jih dosegamo z našimi naložbenimi politikami pri upravljanju premoženja. V današnjem času nizkih obrestnih mer se je vlaganje v vrednostne papirje vnovič izkazalo kot uspešna alternativa depozitom in drugim oblikam varčevanja. Seveda se je vedno potrebno zavedati nihanj, ki jih prinašajo vrednostni papirji, a vendarle se lahko iz zgodovine marsičesa naučimo.

Opozorilo: Tržno sporočilo je namenjeno seznanjanju vlagateljev s ponudbo BKS Bank AG, Bančne podružnice, pri poslovanju s finančnimi instrumenti ter ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oziroma upravljavka premoženja. Finančni instrumenti niso enaki bančnim depozitom in niso vključeni v sistem zajamčenih vlog po avstrijskem Zakonu o bankah. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki. Terjatve strank v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev prek BKS Bank AG, Bančne podružnice, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja za BKS Bank AG, Celovec, v Republiki Avstriji. BKS Bank AG, Celovec, je zavezana avstrijskemu jamstvenemu sistemu zajamčenih terjatev »Einlagensicherung AUSTRIA GmbH, Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija«. BKS Bank, Bančna podružnica, opravlja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno veljavno zakonodajo v Sloveniji in Avstriji. Posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih BKS Bank AG, Bančna podružnica, ponuja strankam, so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančna podružnica, ki so vam dostopni v prostorih BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke www.bksbank.si.
Pomoč strankam

080 80 48

Po dogovoru je svetovanje na voljo tudi zunaj poslovnega časa.

Pon. − pet.: 8. − 16. ure

Povratni klic

Z veseljem vam vrnemo klic, da osebno odgovorimo na vaša vprašanja.

Določite termin za povratni klic

Vaše mnenje šteje

Zadovoljstvo naših komitentov je naš cilj. Prosimo, sporočite nam svoje želje in predloge.

Pišite nam