Odgovorno skozi banko

Odgovornost, odlični produkti in storitve, usmerjenost k strankam in družbena angažiranost so načela, ki opredeljujejo poslovno politiko BKS Bank. Ob tem si v BKS Bank prizadevamo za dolgoročno rast in ne za kratkoročne koristi. Sodelovanje v skupini treh bank (3Banken Gruppe) nam daje moč velike banke, in prav zato se lahko uveljavljamo kot stabilna in neodvisna finančna partnerica. Številna podjetja prav zaradi naštetih prednosti že več generacij ostajajo z nami. Biti odgovoren za nas pomeni biti zgled družbi. BKS Bank je zanesljiva partnerica svojih poslovnih partnerjev in strank, zaposlenim zagotavlja varna delovna mesta ter vlagateljem stabilne dividende in solidno rast borznega tečaja.

Družbena odgovornost je že vrsto let ključni del strategije poslovanja BKS Bank. Trdno smo prepričani, da smo z družbeno odgovornim poslovanjem uspešnejši in pripomoremo k dolgoročno dobrim poslovnim rezultatom. 

Za uresničevanje tega cilja si močno prizadevamo tudi zato, ker smo prepričani, da banka z dobrim ugledom lahko dosega uspehe. Dober ugled temelji na:

  1. ravnanju, ki je skladno s pravili in predpisi;
  2. zaupanju, strokovnosti in preudarnosti v odnosu do strank in poslovnih partnerjev;
  3. spoštljivem odnosu do zaposlenih
  4. in trajnem partnerstvu z družbo.

Želimo pripomoči k temu, da bodo tudi naši otroci in vnuki živeli v svetu, v katerem je vredno živeti. Zato smo se zavezali k spoštovanju načel globalne pobude Združenih narodov (UN Global Compact) in na regionalni ravni s svojim delovanjem krepimo družbeno odgovorno ravnanje.