Delnice BKS Bank − informacije

Navadne kosovne delnice BKS Bank kotirajo na Dunajski borzi od leta 1986. Prednostne kosovne delnice BKS Bank kotirajo na Dunajski borzi od leta 1991.

Vrsta delnic   Število   ISIN     
navadne delnice: 37.839.600 AT0000624705
novo izdane navadne delnice: 3.303.300 AT0000A1Z478
prednostne delnice: 1.800.000 AT0000624739

Osnovni kapital BKS Bank znaša 85.885.800 EUR in je razdeljen na imetniške navadne kosovne delnice in imetniške prednostne kosovne delnice brez glasovalnih pravic. Najmanjše izplačilo še neizplačanih dividend pri prednostnih kosovnih delnicah znaša 6 % sorazmernega zneska osnovnega kapitala.

BKS Bank – navadne delnice

 
Gibanje tečaja BKS Bank AG delnice, ISIN:AT0000624705
Vrednost v EUR

Zaključni tečaj Stanje
16,80 20.02.2019

Najvišja vrednost:
2019 17,00 (08.02.2019)
2018 19,80 (11.05.2018)

Najnižja vrednost:
2019 16,40 (02.01.2019)
2018 16,50 (22.11.2018)

BKS Bank – prednostne delnice

 
Gibanje tečaja BKS Bank AG delnice, ISIN:AT0000624739
Vrednost v EUR

Zaključni tečaj Stanje
16,80 20.02.2019

Najvišja vrednost:
2019 17,00 (28.01.2019)
2018 18,20 (25.01.2018)

Najnižja vrednost:
2019 17,00 (28.01.2019)
2018 16,90 (27.06.2018)