Vodstvo BKS Bank

BKS Bank vodijo organi, ki jih predpisuje avstrijski zakon o delniških družbah. Poleg tega smo pri vodstveni strukturi pozorni na nizko število ravni v hierarhiji. Tako lahko svojim komitentom zagotavljamo hitre in fleksibilne rešitve.


Uprava BKS Bank AG
Stockbauer.jpg?JSESSIONID=ffgdc74Ly2hpx5cnsvPsXYnJRJMBWZ1znTFVYmVkWSPDYpN1hLcv!713944267!1555822696841
  •  

 

Krassnitzer.jpg?JSESSIONID=ffgdc74Ly2hpx5cnsvPsXYnJRJMBWZ1znTFVYmVkWSPDYpN1hLcv!713944267!1555822696841
  •  

 

Novak_SI_HR.jpg?JSESSIONID=ffgdc74Ly2hpx5cnsvPsXYnJRJMBWZ1znTFVYmVkWSPDYpN1hLcv!713944267!1555822696841
  •  

 

Vodstvo BKS Bank AG, Bančne podružnice  
Dezman.jpg?JSESSIONID=ffgdc74Ly2hpx5cnsvPsXYnJRJMBWZ1znTFVYmVkWSPDYpN1hLcv!713944267!1555822696841
  •  

 

Dimitry_Preglei.jpg?JSESSIONID=ffgdc74Ly2hpx5cnsvPsXYnJRJMBWZ1znTFVYmVkWSPDYpN1hLcv!713944267!1555822696841
  •  

 

Damjan_Hempt.jpg?JSESSIONID=ffgdc74Ly2hpx5cnsvPsXYnJRJMBWZ1znTFVYmVkWSPDYpN1hLcv!713944267!1555822696841
  •