BKS Bank je zanimiv delodajalec

BKS Bank lahko svoj cilj, zagotavljanje primerne dividende za delničarje, dosega le z zaposlenimi, ki so povsem predani svojemu podjetju. Zavedamo se, da so zaposleni pomemben dejavnik uspeha pri naši konkurenčnosti. Sodelovanje za nas pomeni, da svoje cilje dosegamo skupaj z zaposlenimi ter so ti s svojim znanjem in sposobnostmi vključeni v proces odločanja.

 1. Motiviranim zaposlenim iz posameznih regij, kjer delujemo, želimo ponuditi zanimivo delovno mesto.
 2. Spodbujamo samoiniciativnost in samostojnost, kar našim zaposlenim omogoča rast skupaj z njihovimi nalogami.
 3. Vlagamo v izobraževanje in zdravje zaposlenih ter si prizadevamo za trajne odnose na podlagi medsebojnega spoštovanja in zaupanja.
 4. Naši zaposleni imajo pred očmi uspeh celotnega podjetja ter lastno delo in delo svojih kolegov in kolegic dojemajo kot pomemben prispevek k uspehu celote.
 5. Spodbujamo združljivost družine in poklica in smo nosilci znaka družini prijaznega podjetja (audit "berufundfamilie").

Iščemo: 

 1. kandidate z različnimi stopnjami izobrazbe,
 2. kandidate z izkušnjami v finančnem sektorju,
 3. kandidate s splošnimi delovnimi izkušnjami.

 

Od vas pričakujemo:

 1. pozitivno osnovno naravnost do prodajne miselnosti,
 2. veselje do dela z ljudmi,
 3. visoko motiviranost in pripravljenost za učenje,
 4. razvito socialno kompetenco,
 5. dobre komunikacijske in pogajalske sposobnosti,
 6. ciljno usmerjeno in natančno delo.  

 

Možnosti izobraževanja v BKS Bank:
Filozofija naše strategije izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja povezuje socialne sposobnosti s strokovnimi in metodološkimi veščinami.

 

Če želite oddati prošnjo za določeno razpisano delovno mesto v našem podjetju ali pa preprosto iščete novo zaposlitev, smo mi pravi naslov. 

Veselimo se vaše vloge, zato vas prisrčno vabimo, da navežete stik z nami!