Predstavitev

BKS Bank v Sloveniji deluje kot podružnica banke BKS Bank AG, ki sodi med najuspešnejše avstrijske regionalne banke. BKS Bank je od leta 1998 na slovenskem trgu prisotna z družbo BKS-leasing, d. o. o.

Podružnica v Ljubljani je bila prva bančna podružnica BKS Bank v tujini. S svojo poslovno strategijo rastemo iz leta v leto in širimo svojo poslovno mrežo v Sloveniji. Od leta 2005 imamo poslovno enoto v Mariboru, leta 2009 smo odprli poslovno enoto v Celju in leta 2010 še eno poslovalnico v Ljubljani. Od avgusta 2012 smo z novo poslovno enoto prisotni tudi v Domžalah, od decembra 2016 pa tudi z novo poslovno enoto v Slovenj Gradcu. Februarja 2017 smo odprli še eno poslovno enoto v Ljubljani na Verovškovi ulici, ki je naša že sedma poslovalnica v Sloveniji. Tudi v prihodnje načrtujemo širitev poslovne mreže, kar kaže na velik pomen, ki ga ima slovenski trg za banko.

Težišče delovanja BKS Bank v Sloveniji so različne oblike financiranja, pri čemer ponudba obsega tako kredite za pravne osebe kot za potrošnike, obenem pa svojim komitentom ponujamo vse vrste bančnih storitev, vključno z elektronsko banko, ponudbo na področju vrednostnih papirjev in drugimi produkti.

Glavne odlike BKS Bank so:

  1. kratke poti odločanja,
  2. individualne rešitve, prilagojene posamezni stranki,
  3. izčrpne svetovalne storitve,
  4. majhna in srednje velika podjetja so deležna obravnave, ki jo pri drugih bankah uživajo le velika podjetja.