BKS Bank − družba, ki kotira na borzi

BKS Bank s sedežem v Celovcu, Avstrija, zaposluje več kot 1.100 sodelavcev in se ukvarja z bančnimi in lizinškimi posli v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in Slovaškem. Predstavništva imamo na Madžarskem in v Italiji. Poslovna politika je trajnostno usmerjena, s poudarkom na dolgotrajnem uspehu in ne na kratkoročnih dobičkih.