Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje enostavno,  varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

Transakcijski račun lahko odpre vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik, zasebnik in civilnopravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ne glede na to, ali že ima odprt transakcijski račun pri drugi banki ali ne.

 

Transakcijski račun vam omogoča:

 1. negotovinsko in gotovinsko poslovanje v domači in tujih valutah,
 2. opravljanje plačilnih transakcij z uporabo trajnih nalogov in direktnih obremenitev,
 3. uporabo elektronske banke BKS Bank Net,
 4. uporabo DNT,
 5. negotovinsko poslovanje s plačilno kartico Activa MasterCard,
 6. dovoljeno prekoračitev stanja na svojem računu.

Prednosti:

 1. vsak imetnik transakcijskega računa ima svojega strokovnega svetovalca,
 2. elektronsko poslovanje preko BKS Bank Net.

 

Za odprtje transakcijskega računa potrebujete:

 1. vlogo za odprtje in vodenje transakcijskega računa,
 2. podpisni karton pooblaščenih oseb,
 3. identifikacijske podatke,
 4. izpis iz Poslovnega registra Slovenije (pridobi banka) − gospodarske družbe in samostojni podjetniki,
 5. izpis iz drugega ustreznega registra oz. imenika − odvetniki, zdravniki, notarji, društva, sindikati ...,
 6. obvestilo o matični številki in razvrstitvi podjetja po dejavnosti (pridobi banka),
 7. potrdilo o davčni številki,
 8. osebni dokumenti zastopnikov oz. oseb, ki so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi, skupaj z njihovimi davčnimi številkami.

 

Za gospodarske družbe v ustanavljanju:

 1. original in kopijo notarsko overjenega akta o ustanovitvi družbe − notarski zapis (če se ustanavlja enoosebna družba − en ustanovitelj, se predloži le akt o ustanovitvi družbe),
 2. kopija osebnih dokumentov zakonitega zastopnika in njegove davčne številke.

 

Na podlagi vplačila ustanovnega kapitala družbenikov banka izda imetniku računa potrdilo o vplačilu ustanovnega kapitala, ki ga ta potrebuje pri registraciji družbe pri registrskem sodišču.

 

 

Limit na transakcijskem računu je kratkoročni kredit, ki vam omogoča prekoračitev pozitivnega stanja na transakcijskem računu v okviru dogovorjenega zneska. Odločilne so vaša boniteta, kakovost zavarovanja kot tudi zgodovina sodelovanja z našo banko.


Lastnosti: 

 1. omogoča dovoljeno negativno stanje na transakcijskem računu,
 2. prosto črpanje v okviru dogovorjenega zneska,
 3. vračanje vsote brez predhodne najave,
 4. obresti se računa samo na črpani del kredita,
 5. enostavna možnost izravnave likvidnostnih nihanj.
 • Tarifa banke - pravne osebe
 • Obrestne mere
 • Urnik izvajanja plačilnih transakcij - pravne osebe
 • Splošni pogoji
 • Vloga za odprtje in vodenje TRR
 • Podpisni karton pooblaščenih oseb
 • Naročilo potrdil o poslovanju na TRR
Pomoč strankam

080 80 48

Po dogovoru je svetovanje na voljo tudi zunaj poslovnega časa.

Pon. − pet.: 8. − 16. ure

Povratni klic

Z veseljem vam vrnemo klic, da osebno odgovorimo na vaša vprašanja.

Določite termin za povratni klic

Vaše mnenje šteje

Zadovoljstvo naših komitentov je naš cilj. Prosimo, sporočite nam svoje želje in predloge.

Pišite nam