Varčevanje za jutri

 1. Naložba namenjena strankam, ki želijo v delnice vsak mesec vložiti manjši znesek, a jim za to primanjkuje časa, znanja in izkušenj.
 2. Z varčevanjem lahko začnete brez lastnih privarčevanih sredstev.
 3. Najmanjši mesečni znesek vplačila je 40,00 EUR, zneske lahko nakazujete tudi s trajnim nalogom.
 4. Storitev izvajajo izkušeni finančni strokovnjaki, ki v vašem imenu in za vaš račun vlagajo vaša sredstva v globalni delniški sklad EUNL GR (ti. iShares Core MSCI World ETF) izdajatelja iShares, ki omogočajo panožno in geografsko razpršenost vaših prihrankov v delnice več kot 1500 uspešnih multinacionalk, kot so Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Nestle, Novartis, Google, McDonald's, Coca-Cola, Toyota, Bayer, itd.
 1. Varčevanje za jutri je jasno in pregledno, omogočamo vam vpogled v naložbeni portfelj prek spletne banke BKS Bank Net.
 2. Z ustrezno geografsko in panožno razpršenostjo naložb dosegamo optimalne donose glede na tveganje.
 3. Varčevanje lahko kadar koli prekinete. Po 15-dnevnem odpovednem roku so vam sredstva na voljo, takoj ko jih potrebujete.
 4. Nizki stroški in provizije.
 5. Obdavčeni ste šele takrat, ko delno ali v celoti izstopite iz varčevanja. Čim dlje  varčujete, tem nižja je davčna stopnja.
 1. Zagotavlja optimalno razmerje med tveganjem, donosom in likvidnostjo naložbe.
 2. Naložba ne daje zajamčenega donosa.
 3. Naložbena politika varčevanja za jutri je sestavljena iz investicijskega sklada izdajatelja z globalno razpršenostjo, ki zasleduje gibanje globalnih indeksov in visoke likvidnosti in instrumente denarnega trga.
 4. Za merilo uspešnosti varčevanja za jutri smo v banki izbrali ustrezen primerjalni tržni indeks, ki odseva dogajanja na izbranem trgu glede na izbrano naložbeno politiko, MSCI World Index v EUR.

 

Opozorilo: Tržno sporočilo je namenjeno seznanjanju vlagateljev s ponudbo BKS Bank AG, Bančne podružnice, pri poslovanju s finančnimi instrumenti ter ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oziroma upravljavka premoženja. Finančni instrumenti niso enaki bančnim depozitom in niso vključeni v sistem zajamčenih vlog po avstrijskem Zakonu o bankah. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki. Terjatve strank v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev prek BKS Bank AG, Bančne podružnice, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja za BKS Bank AG, Celovec, v Republiki Avstriji. BKS Bank AG, Celovec, je zavezana avstrijskemu jamstvenemu sistemu zajamčenih terjatev »Einlagensicherung AUSTRIA GmbH, Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija«. BKS Bank, Bančna podružnica, opravlja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno veljavno zakonodajo v Sloveniji in Avstriji. Posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih BKS Bank AG, Bančna podružnica, ponuja strankam, so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančna podružnica, ki so vam dostopni v prostorih BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke www.bksbank.si.

 

 
Pomoč strankam

080 80 48

Po dogovoru je svetovanje na voljo tudi zunaj poslovnega časa.

Pon. − pet.: 8. − 16. ure

Povratni klic

Z veseljem vam vrnemo klic, da osebno odgovorimo na vaša vprašanja.

Določite termin za povratni klic

Vaše mnenje šteje

Zadovoljstvo naših komitentov je naš cilj. Prosimo, sporočite nam svoje želje in predloge.

Pišite nam